Juleskerckhoffs » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Wat zijn de risico’s van fijnstof in het milieu?

Wat zijn de risico’s van fijnstof in het milieu?

Fijnstof is onder te verdelen in een primair en een secundair aërosol. Kijken we puur naar de milieueffecten van fijnstof, moeten we vooral naar de secundaire variant kijken. Secundaire deeltjes ontst…
Mondiale rechtvaardigheid

Mondiale rechtvaardigheid

Er bestaat nog steeds een immens groot verschil tussen de westerse wereld en ontwikkelingslanden. Waar de westerse wereld de beschikking heeft over een hondenpsycholoog, heeft de bevolking in Afrika g…
Wat is het werkingsmechanisme van fijnstof?

Wat is het werkingsmechanisme van fijnstof?

Dat fijnstof in het lichaam terecht komt via inhalatie zal bekend zijn, dat een klein deel wordt opgenomen via de huid minder bekend. Maar wat gebeurt er met die fijne deeltjes? En hoe worden deze nor…
Oorlog om water

Oorlog om water

Het aardoppervlak bestaat voor ongeveer zeventig procent uit water en is het belangrijkste molecuul dat leven op deze aardbol mogelijk maakt. Je kunt enkele weken overleven zonder eten, maar zonder wa…

Daisyworldmodel

Het Daisyworldmodel werd ontwikkeld door James Lovelock om te laten zien dat organismen gezamenlijk hun leefomgeving kunnen reguleren zonder bewust of altruïstisch gedrag. De aarde dankt haar bestaan…
Wat zijn ecolabels?

Wat zijn ecolabels?

Steeds meer producten worden tegenwoordig voorzien van een ecolabel. Wat houdt zo'n ecolabel eigenlijk in? en wat voor soorten ecolabels zijn er?
Blaue Engel Label

Blaue Engel Label

De Blaue Engel is het oudste en eerste milieu-gerelateerd label voor producten en diensten ter wereld. Het is ontstaan in 1978 op initiatief van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Het beschouw…
Het EU-Ecolabel

Het EU-Ecolabel

Het Europese Ecolabel is een van de bekendere ecolabels ter wereld. Het is als vrijwillig programma opgezet in 1992 om bedrijven te motiveren om producten te maken die vriendelijker zijn tegenover het…
Nordic Swan Label

Nordic Swan Label

Het 'Nordic Swan' ecolabel is het officiële label voor de Scandinavische landen (Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en IJsland), geïntroduceerd door ministers van deze landen. Het label moet ervoo…
Hoe gedragen fijne deeltjes zich in het milieu?

Hoe gedragen fijne deeltjes zich in het milieu?

Fijnstof is een verzamelnaam voor luchtverontreiniging met een diameter kleiner dan 10 micrometer. Omdat dit een continuüm is zijn er veel deeltjesgrootten en daarom ook verschillende eigenschappen.