Juleskerckhoffs » Hoofdpagina » Welkom!
Juleskerckhoffs: Informatie van A tot Z
Welkom op mijn infoteurpagina

Veel van mijn artikelen gaan over het milieu. Steeds meer komt het milieu negatief in het nieuws, maar wat is daarvan waar? en welke feiten kloppen en welke niet? In mijn artikelen probeer ik daar duidelijkheid in te verschaffen. Aan de ene kant door wetenschappelijke stukken en onderzoeken te publiceren (bijvoorbeeld de invloed van fijnstof), maar ook te kijken naar hoe het beter kan (Ecolabels). Hoe de wereld een duurzamere samenleving kan worden.

Ik hoop dat jullie er iets aan hebben en veel leesplezier!

Nieuwe artikelen van Juleskerckhoffs

Milieukeur (SMK)

Milieukeur (SMK)

Milieukeur is een Nederlands ecolabel dat criteria opstelt voor verschillende categorieën. Deze producten of diensten hebben een ecologisch voordeel ten opzichte van andere producten. Consumenten die…
Wat zijn de gezondheidseffecten van fijnstof op mensen?

Wat zijn de gezondheidseffecten van fijnstof op mensen?

Dat luchtverontreiniging invloed heeft op de gezondheid van mensen is al bekend sinds de jaren '50, toen in Londen in een zomer opeens opvallend veel mensen overleden als gevolg van luchtverontreinigi…
Wat zijn de risico’s van fijnstof in het milieu?

Wat zijn de risico’s van fijnstof in het milieu?

Fijnstof is onder te verdelen in een primair en een secundair aërosol. Kijken we puur naar de milieueffecten van fijnstof, moeten we vooral naar de secundaire variant kijken. Secundaire deeltjes ontst…
Wat is het werkingsmechanisme van fijnstof?

Wat is het werkingsmechanisme van fijnstof?

Dat fijnstof in het lichaam terecht komt via inhalatie zal bekend zijn, dat een klein deel wordt opgenomen via de huid minder bekend. Maar wat gebeurt er met die fijne deeltjes? En hoe worden deze nor…
Hoe gedragen fijne deeltjes zich in het milieu?

Hoe gedragen fijne deeltjes zich in het milieu?

Fijnstof is een verzamelnaam voor luchtverontreiniging met een diameter kleiner dan 10 micrometer. Omdat dit een continuüm is zijn er veel deeltjesgrootten en daarom ook verschillende eigenschappen.
Schrijf mee!